z
     Hem   Om företaget    Aktuellt    Meriter  Teckenspråkskurser  Kontakta oss                            

Pedagogiskt stöd

 

Under läsåret 2009-2010 hade jag ett uppdrag som pedagogiskt stöd på ett företag inom tryckeribranschen. Företaget internutbildade två döva anställda. Min uppgift var att språkligt stötta dom i utbildningen t.ex genom att förklara ord och begrepp som kan uppfattas som svåra i svenska språket.

Jag har under mina år som tolk fått en god inblick i hur svenskt teckenspråk och talad svenska skiljer sig åt. Skillnader som kan bli till klurigheter för andraspråkare.

 

Jag anlitades av Iris Hadar för uppdraget.

 

"Vill tacka dig så jättemycket Jeanette för det fantastiska arbete du lagt ner och fått dem att klara sin utbildning."

  Fritt citerat ur ett mejl från ansvarig uppdragsgivare

 

 

 

 

Meriter som tolk: se vidare under fliken; Aktuellt.

  • 2011-2012 Annoterat i programmet Elan för Korpus-projektet vid Stockholms Universitet    

  • 2004- Driver JM de'SIGN se vidare under fliken aktuellt.

  • 1997-2009 Teckenspråkstolk, Göteborgs universitet.Tolkat mellan teckenspråk och svenska, även engelska, till teckenspråkiga studenter vid universitetet. Studenterna har läst på grundnivå upp till doktorandnivå. Inför tolkningar har jag läst in adekvat litteratur samt haft ett nära samarbete med föreläsare. Vidare har jag tillsammans med kollegor i mitt arbetslag filmat och analyserat våra tolkningar vilket fungerat som fortbildning.

 

"Vår bedömning är att Jeanette Gårblad Olander besitter en synnerligt god yrkeskunskap och har en mycket god tolketik; hon har också en synnerligt god förmåga att samarbeta och har varit aktiv och deltagande i teckenspråkstolkenhetens verksamhet".

         Omdöme från chef vid Universitetet i Göteborg

 

  • 1996-1997 Teckenspråks- och dövblindtolk, Tolkcentralern för döva, Göteborg. Tolkat till döva och dövblinda personer vid mycket skiftande situationer såsom arbetsplatsmöten, rättegångar, läkarbesök, konferenser samt större evenemang av estradkaraktär. Jag har även informerat om tolkyrket i olika sammanhang. 

            

    "Jeanette har utfört sina arbetsuppgifter med mycket gott omdöme och skicklighet. Hennes goda samarbetsförmåga, både mot överordnade, kollegor och brukare har gjort henne omtyckt. Hon uppvisar ett mycket hedrande tolketiskt förhållningssätt".

              Omdöme från chef för Tolkcentralen, Göteborg.

 

  • 1994-1995 Teckenspråkstolk, Majornas vuxengymnasium, Göteborg Tolkat till en grupp döva elever vid en barnskötarutbildning.

 

Eftersom jag privat har ett stort intresse för hästar och ridning tolkar jag gärna inom detta område. Jag har tolkat allt från ridlektioner på grundnivå till ridläger och tävlingar, även teorikurser samt körning.

 

"Att tolken är van vid hästar ger en trygghet för mig som ridlärare, jag kan lita på att budskapet går fram och hon kan avgöra vart ryttaren är på väg"

Tolkanvändande ridlärare i Göteborg

JM de'SIGN AB Espeviksv.16 432 96 Åskloster

Jeanette G Olander 0708 34 11 55

Martin Olander 0709 53 27 70

Jeanette@jm-design.se

Martin@jm-design.se